sunnuntai , 16 kesäkuun 2024
mikä liputuspäivä tänään on

Mikä Liputuspäivä Tänään On? Tietoa Suomen Liputuspäivistä

Liputtaminen on tärkeä ja arvokas tapa osoittaa iloa, juhlaa, kunnioitusta ja surua. Suomessa on sekä virallisia liputuspäiviä että vakiintuneita liputuspäiviä. Virallisia liputuspäiviä on vuodessa seitsemän, ja niihin kuuluvat esimerkiksi itsenäisyyspäivä, äitienpäivä ja juhannuspäivä. Lisäksi on vakiintuneita liputuspäiviä, jotka ovat vuosittain toistuvia merkkipäiviä kuten J.L. Runebergin päivä ja Minna Canthin päivä. Liputtamisessa on erityisiä aikoja, jotka tulee ottaa huomioon, kuten liputuksen alkamisaika ja päättymisaika. Ahvenanmaalla ja saamelaisilla on omat liputuspäivänsä.

Viralliset Liputuspäivät Suomessa

Viralliset liputuspäivät Suomessa

Suomessa on seitsemän jokavuotista virallista liputuspäivää. Näihin kuuluvat muun muassa Kalevalan päivä, Vappu, ja itsenäisyyspäivä. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset ovat velvoitettuja liputtamaan. Näihin päiviin kuuluvat myös vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa. Suomen lipulla liputtaminen on tärkeää tällaisina merkkipäivinä.

”Päivää liputettaessa on syytä huomioida myös liputuksen ajat. Liputus alkaa yleensä klo 8 aamulla ja päättyy auringon laskiessa, viimeistään klo 21. Juhannusaattona liputus alkaa klo 18 ja päättyy juhannuspäivänä klo 21. Itsenäisyyspäivänä ja myöhäisimpänä vaalipäivänä kello 20”,

Suomen lipulla liputtaminen on tapa osoittaa kunnioitusta ja juhlistaa näitä merkityksellisiä virallisia liputuspäiviä. Liputtamalla Suomen lipulla osallistut tärkeiden juhlien ja tapahtumien huomioon ottamiseen ja edistät Suomen liputuskulttuuria.

Vakiintuneet Liputuspäivät Suomessa

vakiintuneet liputuspäivät Suomessa

Suomessa on vakiintuneita liputuspäiviä, jotka toistuvat vuosittain. Näihin kuuluvat muun muassa J.L. Runebergin päivä, Minna Canthin päivä ja Eurooppa-päivä. Vakiintuneiden liputuspäivien kunnioittaminen on tärkeä osa Suomen liputuskulttuuria.

Liputtaminen näinä merkkipäivinä osoittaa kunnioitusta ja yhteisöllisyyttä. Vakiintuneen liputuskulttuurin mukaisesti on suositeltavaa liputtaa Suomen lipulla samoilla tavoilla kuin virallisina liputuspäivinä. Näihin kuuluu myös kaatuneitten muistopäivä toukokuussa ja Eino Leinon päivä heinäkuussa. Tärkeää on tietää ja kunnioittaa näitä vakiintuneita liputuspäiviä osana suomalaista juhla- ja kunnioituskulttuuria.

Liputuksen merkitys ja suositukset

Liputuspäivät ovat erityisiä merkkipäiviä, jolloin Suomen lipulla liputtaminen on erityisen tärkeää. Liputtamalla osoitamme kunnioitusta menneille sukupolville, juhlimme yhteisiä saavutuksia ja pidämme yllä kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Suomessa on suositeltavaa liputtaa klo 8 aamulla ja päättää liputus auringon laskiessa, viimeistään klo 21. Itsenäisyyspäivänä ja myöhäisimpänä vaalipäivänä liputus päättyy kello 20. On kuitenkin hyvä huomioida, että liputusaikoihin voi olla myös tiettyjä poikkeuksia, kuten kaamosalueilla, joissa liputusta suositellaan klo 8-16 talvisin. Hyvään liputuskulttuuriin kuuluu tarkastaa ja noudattaa liputuksen ajat kulloisenkin liputuspäivän mukaan.

Suomessa liputuspäivät ovat osa kansallista identiteettiä ja juhla- ja kunnioituskulttuuria. Liputamme kunnioittavasti ja ylpeinä niin virallisina liputuspäivinä kuin vakiintuneina liputuspäivinä. Liputamme menneiden sukupolvien muistoksi, yhteisten saavutusten kunniaksi ja tulevaisuuden toivoa kantaen. Tietoisuus liputuspäivistä ja niiden merkityksestä auttaa meitä kaikkia osallistumaan ja vaalimaan liputuskulttuuria sekä vahvistamaan kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Liputuspäivät Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan liputuspäivät

Ahvenanmaalla on omat liputuspäivänsä, jotka perustuvat maakunnan itsehallintoon. Näihin päiviin kuuluvat muun muassa Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin muistopäivä ja Ahvenanmaan lipun päivä. Ahvenanmaalla liputetaan näinä päivinä maakunnan omalla sini-kelta-punaisella maakuntalipulla.

Ahvenanmaa on saaristoalue ja itsehallinnollinen maakunta Suomessa. Ahvenanmaan liputuspäivät korostavat alueen kulttuurin ja historian merkitystä. Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin muistopäivä on tärkeä päivä, jolloin Ahvenanmaa juhlii demilitarisoitua asemaansa ja neutraaliuttaan. Ahvenanmaan lipun päivänä puolestaan juhlistetaan Ahvenanmaan omaa maakuntalippua, joka symboloi alueen identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta.

Ahvenanmaan lipun päivänä Ahvenanmaallakin liputetaan ylpeydellä ja ilolla. Sini-kelta-punainen maakuntalippu liehuu Ahvenanmaan lukuisissa kunnissa ja kodeissa. Liputuspäivät Ahvenanmaalla tuovat esiin alueen erityisyyden ja vahvan yhteisöllisyyden. Ne ovat merkittäviä päiviä, jolloin Ahvenanmaa kunnioittaa ja juhlistaa omaa historiaansa ja kulttuuriaan.

Saamelaisten liputuspäivät ja saamelaiset liput

saamelaiset liput

Saamelaisilla on omat liputuspäivänsä, jolloin he ylpeänä liputtavat omaa lippuaan. Näitä päiviä ovat muun muassa saamelaisten kansallispäivä ja Marian ilmestyspäivä. Saamelaisten kansallispäivä on merkittävä tapahtuma saamelaisten yhteisölle, jossa he juhlivat ja korostavat omaa kulttuuriaan ja identiteettiään. Liputuspäivänä saamelaiset nostavat saamelaisen lipun salkoon ja osoittavat ylpeyttään ja kunnioitusta perinteidensä ja historian säilyttämistä kohtaan.

Saamelaiset liputtavat myös juhannuksena, joka on tärkeä juhla saamelaisille. Juhannus on aika, jolloin saamelaiset kokoontuvat yhteen, juhlivat yhteisöllisyyttä ja perinteitään sekä juhlistavat luontoa ja sen antamia mahdollisuuksia. Saamelaiset liputtavat myös YK:n kansainvälisenä alkuperäiskansojen päivänä, joka on päivä, jolloin maailma muistaa ja tunnustaa alkuperäiskansojen oikeuksia ja panosta yhteiskuntaan.

Saamelaisilla on yhteensä kaksitoista omaa vuosittaista liputuspäivää, jotka kaikki ovat merkittäviä päiviä saamelaisten kulttuurin ja historian kannalta. Liputus on osa saamelaisten identiteettiä ja heidän tapaansa ilmaista ylpeyttä ja kunnioitusta. Liputuspäivät ovat tärkeitä saamelaisten yhteisölle ja ne tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä ja juhlistaa omaa kulttuuria sekä muistaa menneitä saavutuksia ja haasteita.

Yhteenveto:

 • Saamelaisilla on kaksitoista omaa liputuspäivää vuodessa
 • Liputuspäivät kunnioittavat saamelaisten kulttuuria, historiaa ja identiteettiä
 • Liputtaminen on tapa osoittaa ylpeyttä ja kunnioitusta saamelaisia kohtaan
 • Päivät sisältävät muun muassa saamelaisten kansallispäivän ja juhannuksen
 • Liputuspäivinä saamelaiset nostavat salkoon saamelaisen lipun

Liputuksen Ajat Suomessa

Liputuksessa tulee noudattaa tiettyjä aikoja. Suomessa liputus alkaa yleensä klo 8 aamulla ja päättyy auringon laskiessa, viimeistään klo 21. Juhannusaattona liputus alkaa klo 18 ja päättyy juhannuspäivänä klo 21. Itsenäisyyspäivänä ja myöhäisimpänä vaalipäivänä kello 20.

Liputuksessa voi olla myös erityisiä poikkeuksia, jos siihen on erityisiä syitä. Esimerkiksi talvisin kaamosalueilla liputusta suositellaan klo 8-16.

Liputusaikataulusuositukset:

 • Liputus alkaa yleensä klo 8 aamulla
 • Liputus päättyy auringon laskiessa, viimeistään klo 21
 • Juhannusaattona liputus alkaa klo 18
 • Juhannuspäivänä liputus päättyy klo 21
 • Itsenäisyyspäivänä liputus alkaa klo 20
 • Talvisin kaamosalueilla liputusta suositellaan klo 8-16

”Hyvään liputuskulttuuriin kuuluu tietää ja noudattaa liputuksen ajankohtia. Näin varmistetaan liputtamisen asianmukaisuus ja kunnioitetaan liputuspäiviä.”

On tärkeää huomioida liputuksen ajankohdat ja noudattaa niitä, jotta kunnioitamme liputuspäiviä asianmukaisesti. Liputusaikataulusuositukset tarjoavat ohjeita ja varmistavat, että liputus tapahtuu oikeaan aikaan. Muista myös erityiset poikkeukset, kuten kaamosalueiden liputusaika talvisin. Siten voimme osallistua liputtamiseen kunnioituksella ja juhlallisesti.

Lopuksi

Liputtaminen on tärkeä osa Suomen juhla- ja kunnioituskulttuuria. Liputuspäivät ovat merkittäviä tapahtumia, joita tulee kunnioittaa ja muistaa. Liputuspäivien aikataulut ja liputtamisen merkitys voi vaihdella, ja on hyvä olla tietoinen niistä eri tilanteissa.

Liputan-sovellus on kätevä apuväline, jolla voi tarkistaa eri liputuspäivien syyn ja merkityksen. Sovellus tarjoaa myös tietoa liputuksen ajoista ja liputusohjeista. Ollessasi kärryillä Suomen liputuspäivistä voit osallistua liputtamiseen ja osoittaa kunnioitusta sekä iloa eri tilanteissa.

Joten lataa Liputan-sovellus ja pysy ajan tasalla Suomen liputuspäivistä. Osallistu liputtamiseen ja osoita kunnioitusta juhlapäivinä. Liputtaminen on tapa tuoda esiin yhteenkuuluvuutta ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Hyvä liputuskulttuuri on arvokasta ja tuo juhlavuutta eri tilanteisiin. Aloita liputtaminen jo tänään!

FAQ

Mikä on liputuspäivä?

Liputuspäivä on päivä, jolloin liputetaan osoittaaksemme iloa, juhlaa, kunnioitusta tai surua. Se on tärkeä ja arvokas tapa ilmaista tunteita.

Mitkä ovat viralliset liputuspäivät Suomessa?

Virallisia liputuspäiviä Suomessa on seitsemän vuodessa. Niihin kuuluvat esimerkiksi itsenäisyyspäivä, äitienpäivä ja juhannuspäivä.

Mitkä ovat vakiintuneet liputuspäivät Suomessa?

Vakiintuneita liputuspäiviä Suomessa ovat esimerkiksi J.L. Runebergin päivä, Minna Canthin päivä ja Eurooppa-päivä. Näitä päiviä juhlistetaan vuosittain.

Mitkä ovat liputuspäivät Ahvenanmaalla?

Ahvenanmaalla on omat liputuspäivät, kuten Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin muistopäivä sekä Ahvenanmaan lipun päivä.

Mitkä ovat liputuspäivät saamelaisilla?

Saamelaisilla on omat liputuspäivät, kuten saamelaisten kansallispäivä, Marian ilmestyspäivä, juhannus ja YK:n kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä.

Mihin aikaan liputus alkaa ja päättyy Suomessa?

Liputus alkaa yleensä klo 8 aamulla ja päättyy auringon laskiessa, viimeistään klo 21. Joillain päivillä voi olla erityisiä liputusaikoja.

Onko olemassa liputuspäivä sovellusta?

Kyllä, Liputan-sovellus tarjoaa tietoa eri liputuspäivistä, aikatauluista ja liputusohjeista. Voit tarkistaa liputuspäivän syyn ja merkityksen kätevästi.

Lue myös

suomalaiset kivirakennukset

Suomalaiset Kivirakennukset – Kivirakentaminen

Mannermaisen arkkitehtuurin kehtona pidetty suomalainen kiviarkkitehtuuri on vuosisatojen saatossa muokannut maisemiamme ja mentaalista karttaamme. Ikiaikaisen …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *