maanantai , 20 toukokuun 2024
Suomen unohdetut historialliset paikat

Suomen Unohdetut Historialliset Paikat ja Mysteerit

Suomen maaperä kätkee syliinsä monia tarinoita, joita ympäröi salaperäisyyden verho. Historian lehdillä on paikkoja, jotka ovat ajansaatossa jääneet unohduksiin, mutta ovat osa maamme salattua kulttuuriperintöä. Näiden unohdettujen historiallisten kohteiden kautta avautuu menneisyyden tutkimusmatkat ajan syövereihin, missä menneiden sukupolvien kaikuja voi yhä kuulla.

Matkaamme läpi Suomen historiallista kulttuuriaarteistoa, joka sisältää niin vähäpätöisenä pidettyjä kyliä, ainutlaatuisia rakennelmia kuin ikiaikaisia rituaalipaikkojakin. Nämä paikat ansaitsevat tulla tunnetuiksi – ne tarjoavat uutta näkökulmaa ja ymmärrystä suomalaisten juurista ja identiteetistä. Sitouttakaamme siis askelmamme sille polulle, joka johdattaa meidät Suomen salatun kulttuuriperinnön äärelle.

Inkeriläiset – Unohdettu Kansanliike ja Vapaa Tiedonvälitys

Inkeriläisten kansanliike

Inkeriläisten monivaiheinen historia ja heidän kansanliikkeensä ovat tärkeä luku Suomen kulttuuriperinnössä. Heidän pyrkimyksensä säilyttää oma kulttuurinsa ja kieli Neuvostoliiton sortovuosien aikana muodostavat ainutlaatuisen tarinan vapaan tiedonvälityksen ja itseilmaisun voimasta. Inkeriläisten kokemukset ja taistelut vapauden ja oikeuksien puolesta ovat opettavainen esimerkki siitä, kuinka tärkeä osa kulttuuriperintöä historia ja muisti ovat.

Tapahtumien vaikutus suomalaiseen kulttuuriin

Neuvostoaikana inkeriläisten kansanliike haastoi vallassa olevia rajoittavia voimia ja viranomaisten pyrkimyksiä hallita kulttuurin ilmentymiä. Tämä liike ei pelkästään taistellut inkerinsuomalaisten oikeuksien ja identiteetin puolesta, vaan myös vaikutti merkittävästi koko Suomen kulttuurin monimuotoisuuteen ja vapaampaan tiedonvälitykseen, vahvistaen näin Suomen kulttuuriperintöä.

Inkeriläisten vainot ja niiden historiallinen merkitys

Inkeriläisiä kohdanneet vainot, karkotukset ja syrjintä ovat synkkä osa heidän ja sitä kautta koko Suomen historiaa. Vainojen avautuminen ja niistä puhuminen on ollut merkittävä askel kohti sopuisampaa menneisyyden ymmärrystä ja on olennaisesti edistänyt vapaa tiedonvälitystä. Tuntemalla ja tunnustamalla tämän osan historiasta voimme paremmin ymmärtää nykyhetkeä ja rakentaa pohjaa tulevaisuudelle.

Arkeologiset Kaivaukset Suomessa: Historian Kerrostumat

Arkeologiset kaivaukset Suomessa

Arkeologiset kaivaukset Suomessa muodostavat sillan nykyhetken ja menneisyyden välille, paljastaen kerroksittain tarinoita, jotka ovat vuosisatoja lepänneet maan povessa. Käyttämällä hyväksi uusimpia kaivaustekniikoita ja tieteellisiä menetelmiä, arkeologit pyrkivät rakentamaan kuvaa menneistä sivilisaatioista, jotka ovat omalla tavallaan vaikuttaneet nyky-Suomen kulttuuriin ja identiteettiin.

Menetelmät ja löydökset

Modernin teknologian ja perinteisten kaivausmenetelmien yhteistyöllä arkeologit tuovat valoon menneisyyden tutkimusmatkojen aikana tehtyjä löydöksiä. Luonnontieteelliset analyysit, kuten hiili-14-datan sitominen ja geofysikaaliset tutkimukset mahdollistavat historiallisten esineiden ja rakennelmien iänmäärityksen suurella tarkkuudella, antaen meille mahdollisuuden hahmottaa historiallista aikajanaa.

Menneisyyden arvoitusten selvittäminen nykypäivänä

Kaivausten myötä suomalainen historia rikastuu uusilla tiedoilla. Löydettyjen keramiikkapalojen, työkalujen ja koriste-esineiden kautta arkeologit ovat paljastaneet tietoa menneiden kulttuurien arjesta, rituaaleista ja jopa uskomusjärjestelmistä. Tarkastelemalla näitä löytöjä voimme oppia ymmärtämään, kuinka kaukaiset esi-isämme elivät, rakensivat yhteisönsä ja suhtautuivat ympäröivään maailmaansa.

Petroskoin Punalippu – Kulttuuriperinnön Vaalija

Petroskoin Punalippu-lehti ja suomenkielinen kulttuuri

Petroskoin Punalippu-lehden asema Neuvostoliiton aikaisessa suomalaisessa kulttuurielämässä oli korvaamaton. Se ei ainoastaan tarjonnut suomenkielistä sisältöä, vaan loi myös alustan, jolla säilytettiin ja vaalittiin suomalaisuutta sortovuosien keskellä. Vaikka lehti ilmestyi aikana ja paikassa, jossa sensuuri ja valvonta olivat arkea, sen sivuilla suomenkielinen kulttuuri ja ajattelu saivat arvokkaan tyyssijan.

Historiallinen merkitys suomalaisuudelle

Historiallisesti Petroskoin Punalippu-lehti heijasti aikakautensa poliittisia ja kulttuurisia muutoksia. Lehden välityksellä siirtokarjalaiset ja heidän jälkeläisensä säilyttivät yhteyden juuriinsa sekä suomen kielen, joka oli ja on edelleen olennainen osa heidän identiteettiään. Lehden merkitys korostuu erityisesti, kun puhutaan vapaasta tiedonvälityksestä ja siitä, miten kulttuuri voi selviytyä haastavissakin olosuhteissa.

Lehdistön rooli suomenkielisessä kulttuurissa

Petroskoin Punalippu-lehden rooli ei rajoittunut pelkästään tiedon välitykseen; se toimi keskeisessä asemassa ylläpitäessään ja kehittäessään suomenkielistä kulttuuria sekä sen historiallista merkitystä. Lehden sivuilla julkaistut kirjalliset teokset, kulttuurikatsaukset ja yhteiskunnalliset kommentaarit muodostivat pohjaa, joka tuki suomalaisuuden säilymistä ja kehitystä Itä-Karjalassa.

Kittilän Neitokainen-järvi – Suomen Kartan Miniaturisointi

Neitokainen-järvi, Kittilä

Lapin maakunnan Kittilässä piilee eräs Suomen kartografiaa jäljittelevä ihme, Neitokainen-järvi. Tämä Suomen oma tekojärvi ilmentää mielenkiintoisella tavalla ihmisen halua muokata ympäröivää luontoa ja tehdä siitä taidetta. Neitokainen-järvi näyttäytyy ilmasta kuvattuna hämmästyttävän tarkasti Suomen kaarta noudattelevana vesistönä, todistaen luovien projektien mahdollisuudet maisemasuunnittelussa.

Kittilä, tunnettu kauniista luonnonmaisemistaan ja matkailusta, sai vuonna 1991 aivan uudenlaisen vetonaulan. Tekojärvi on luotu ihmiskäsien työnä, ja se ei ole ainoastaan visuaalisesti kiehtova, vaan myös kulttuurisesti merkittävä. Järvi yhdistää suomalaisten rakkauden kotimaahansa ja luontoa kohtaan, tarjoten näin ainutlaatuisen elämyksen niin paikallisille kuin matkailijoillekin.

 • Neitokainen-järvi kuvastaa miten maisemanmuokkaus voi olla sekä esteettisesti kaunista että merkityksellistä.
 • Ilmakuvaus on paras tapa havaita järvialueen identtisyys Suomen karttaan.
 • Tekoaltaan sijainti Kittilässä tuo lisäarvoa paikkakunnan matkailulle.

Tekoaltaan synnyttämän viehätyksen lisäksi Neitokainen-järvi on oiva esimerkki täysin uniikista tavasta juhlistaa kansallista identiteettiä. Se tarjoaa kävijöilleen mahdollisuuden pohtia, millä tavoin ympäristö ja kulttuuri nivoutuvat yhteen, mikä on tärkeää erityisesti maailmassa, jossa luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriperinnön säilyttäminen ovat yhä keskeisemmässä roolissa.

 1. Neitokainen-järvi on elävä esimerkki ihmisen ja luonnon vuoropuhelusta.
 2. Tekoaltaan luominen peilaa suomalaisten arvostusta luonnonsuojelua kohtaan.
 3. Järvi toimii ikään kuin kunnianosoituksena kotimaamme rikkaalle geografiikalle.

Ehrs Parken – Vöyrin Oma Antiikin Kreikka

Ehrs Parken, Vöyrin antiikin Kreikka

Vöyrissä sijaitseva Ehrs Parken, joka tunnetaan myös nimellä Bergpark, on ainutlaatuinen nähtävyys Suomessa, joka vie vierailijansa ajassa taaksepäin muinaiseen antiikin Kreikkaan. Puisto koostuu paikallisen kreikkalaisen kulttuurin ja arkkitehtuurin ystävän rakentamista rakenteista, jotka vuosien saatossa ovat muuttuneet luonnonkauniiksi raunioiksi, tarjoten aivan erityisen historiallisen kokemuksen.

 • Raunioiden joukosta löytyy patsaita ja pylväitä, jotka heijastavat kreikkalaista estetiikkaa.
 • Vierailu Ehrs Parkenissa tarjoaa mahdollisuuden ihastella kreikkalaistyylistä arkkitehtuuria suomalaisessa ympäristössä.
 • Puiston rauhallisuus ja historiallinen tunnelma tekevät siitä houkuttelevan kohteen niin kulttuurista kuin luonnostakin kiinnostuneille.

Antiikin Kreikkaan ihastunut pohjalaismies on muokannut Vöyrin maisemaa vuosikymmenten ajan, luoden pienen palan entisajan loistoa Pohjanmaalle. Ehrs Parkenissa historian havina kohtaa nykypäivän, kun vierailija voi kävellä menneisyyden muistomerkkien keskellä ja tuntea olevansa osa jotain suurempaa tarinaa.

Hämeenlinnan Lääninvankila – Rikos ja Rangaistus Historiassa

Hämeenlinnan lääninvankila

Hämeenlinnan lääninvankila tunnetaan yhtenä Suomen vaikuttavimmista historiallisista kohteista, joka avaa ovia vankeinhoitolaitoksen historiaan. Vankilamuseona se tarjoaa kävijöille elävän silmäyksen rikosten ja rangaistusten kehityshistoriaan, säilyttäen samalla paikan ainutlaatuisen historiallisen perinnön.

Vankilaelämän ehdot olivat ennen aivan toisenlaiset kuin nyt. Nykyisin museona toimiva rakennus kertoo tarinoita menneisyyden ihmisistä – sekä häkkiin suljetuista että niitä vartioineista. Jokainen selli, seinäkirjoitus ja esillä oleva esine kuiskii tarinaa Hämeenlinnan vankilan pitkästä historiasta ja siitä, miten yhteiskunta on suhtautunut rikoksiin ja niiden sovittamiseen.

Vankilaelämän dokumentointi

Hämeenlinnan lääninvankilan seinät ovat nähneet paljon. Museoksi muuntautuneessa lääninvankilassa on mahdollisuus nähdä historia konkreettisesti – vankien kirjoittamat seinätekstit ja heidän jättämänsä merkit puhuvat omaa karua kieltään. Näillä historian dokumenteilla on korvaamaton arvo, kun ymmärrämme vankeinhoidon muutosta ja kehitystä ajan saatossa.

Entisen lääninvankilan rooli museona

Lääninvankilan muuntuminen museoksi on lisännyt tietoutta ja kiinnostusta rikos- ja oikeushistoriaamme kohtaan. Kävijät voivat tutustua historiallisen perinnön monitahoisuuteen ja nähdä konkreettisesti, minkälaisissa olosuhteissa vangit elivät ja työskentelivät. Museon interaktiiviset näyttelyt ja opastetut kierrokset syventävät ymmärrystä menneisyyden rikosoikeudellisista käytänteistä.

Lappeenrannan Hiekkalinna – Elävä Taideteos

Lappeenrannan Hiekkalinna

Lappeenrannan ehdottomiin kesäkohteisiin lukeutuva Hiekkalinna on satamassa sijaitseva taianomainen paikka, joka henkii luovuuden ja taiteen yhteneväisyyttä. Jokaisena kesänä tuhannet ja taas tuhannet kiinnostuneet saapuvat ihastelemaan, kuinka kolme miljoonaa kiloa hiekkaa on muotoutunut upeiksi hiekkaveistoksiksi, jotka kerta toisensa jälkeen yllättävät moninaisuudellaan ja taidokkuudellaan.

Tämän elävän taideteoksen teemat vaihtelevat vuosittain, ja jokainen niistä kertoo oman tarinansa – olivatpa ne sitten suomalaisista linnoista inspiroituneita, satumaisia viidakkomaisemia tai Kalevalan myyttisiä kertomuksia. Lappeenrannan Hiekkalinna ei ole pelkästään nähtävyys; se on kokemus, joka koskettaa sekä lapsia että aikuisia.

 • Hiekkalinnan luominen on vuosittainen perinne, joka kerää yhteen kymmeniä taiteilijoita ympäri maailmaa.
 • Hiekasta rakentuu mitä erilaisimpia hiekkaveistoksia, joiden elinkaari ulottuu kesän alusta elo-syyskuun vaihteeseen.
 • Ympäristöystävällisenä tapahtumana hiekkalinna hyödyntää luonnonmateriaaleja ja kutsuu samalla pohtimaan luonnon käyttöä taiteessa.

Kun kesä kutsuu Lappeenrantaan, Hiekkalinna on ehdoton pysähdyspaikka. Se on testamentti ihmisen kyvylle luoda käsin jotain ohikiitävää ja samalla pysyvästi mieliin painuvaa. Hiekkalinna kutsuu ihastelemaan, kuinka ohimeneviä hetkiä voidaan ikuistaa, ja tarjoaa jokaiselle kävijälleen mahdollisuuden upottaa varpaansa hiekan ja historian kerrostumiin.

Hiljainen Kansa Suomussalmella – Taiteen Mysteeri Pellolla

Hiljainen Kansa

Reijo Kelan luoma tilataideteos Hiljainen Kansa on yksi Suomussalmen kiistattomista maamerkeistä. Peltoaukealla seisovien hahmojen tuijotus vangitsee matkailijat ja herättää kysymyksiä. Vuodesta 1994 lähtien tämä teos on puhutellut ohikulkijoitaan syvällisellä tavalla, sekoittaen todellisuuden rajat historian ja nykyisyyden välillä.

Hiljaisen Kansan hahmojen turvepäät ja vaatteet vaihtuvat sesongin mukaan, antaen teokselle alati uusiutuvan ja elävän luonteen. Kesäisin vaatetus heijastaa valoisuutta ja värikkkyyttä, kun taas talvisin hahmot pukeutuvat lumen ja jään värjäämiin asusteisiin. Taiteilijan tavoitteena on ilmaista ihmisen ja luonnon välistä vuoropuhelua ja elämän kiertokulkua.

 • Hiljainen Kansa seisoo ikään kuin ajan ja ikuisuuden rajapinnalla, kuvastellen hiljaisia tarinoita, joita pellon syli on historian saatossa kuullut.
 • Taiteilija Reijo Kela on luonut teoksellaan paikan, joka herättää pohtimaan ihmisen paikkaa maailmassa ja yhteyttämme menneisyyteen.
 • Suomussalmen kulttuurinähtävyytenä Hiljainen Kansa on ainutlaatuinen tilataideteos, joka jättää kävijänsä usein sanattomaksi sen mystisen tunnelman edessä.

Mystisen taidekokemuksen tuominen luonnon keskelle on taiteilijan keino kutsua yleisö dialogiin itse luomansa teoksen kanssa. Hiljainen Kansa ei puhu ääneen, mutta sen sanoma kantautuu kauas ja koskettaa monia. Suomussalmen hiljainen kansa seisoo yhtä arvoituksellisena ja kiehtovana kuin ensimmäisenä päivänään, odottaen että sinäkin kohtaat sen.

Unohdettu Historia Kirkkonummen Kallioiden Uumassa

Högberget-luola

Kirkkonummen luonto kätkee syvälle kallioihinsa historiallisen aarteen, Högberget-luolan, joka on herättänyt tarinoita ja legendoja sukupolvien ajan. Luolan ainutlaatuinen muotoilu ja siihen liittyvät mystiset rituaalit ja uskomukset kertovat ikivanhasta yhteydestä, jonka ihminen on tuntenut luontoon ja sen voimiin. Tämä paikka on todistusaineistoa siitä, kuinka menneet yhteisöt ovat pyrkineet ymmärtämään ja tulkitsemaan ympäristöään.

Högberget-luolan symboliikka nykykulttuurissa

Högberget-luolan naiseuden ja luontaisen voiman symboliikka puhuttelee edelleen nykykulttuurissa. Luolasto joka muistuttaa naisen vartaloa, puhuu muinaisesta viisaudesta ja kunnioituksesta elämän synnyttäjää kohtaan. Tämä antaa arvokkaan näkökulman nykypäivän yhteiskuntaan, missä feminismin ja naiseuden rooli on jälleen nousemassa esille ja uusia tarinoita syntyy.

Rituaaliset traditiot ja uskomukset kalliomaalauksista

Menneiden aikojen ihmisillä oli tapana ikuistaa uskomuksensa ja traditioitaan kalliomaalauksiin, jotka ovat säilyneet vuosituhansien yli. Högberget-luolassa ei ole ehkä löydetty kalliomaalauksia, mutta rituaaliset traditiot ja tarinat, jotka kiertävät tätä mysteristä paikkaa, antavat meidän ymmärtää kuinka keskeistä luonnon ja elämänkiertokulun kunnioitus on ollut ja on edelleen suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

Valamon Luostari – Ortodoksisuuden Kehto Suomessa

Valamon luostari

Heinävedellä sijaitseva Valamon luostari on vahva symboli ortodoksiseen uskonelämään kuuluvassa Suomessa. Luostari ei ole pelkästään hengellisen rauhan tyyssija, vaan myös tärkeä kulttuurinen kohtaamispaikka, joka vetää puoleensa niin tutkijoita, taiteen ystäviä kuin pyhiinvaeltajiakin. Valamon luonnonkaunis ympäristö sekä sen rikas historia tekevät siitä ainutlaatuisen paikan, jossa menneiden sukupolvien kaiku kohtaa nykypäivän etsijän.

Pyhiinvaelluksen perinne ja kulttuurinen merkitys

Pyhiinvaellus on osa Valamon luostarin syvää perinnettä, joka kantaa vanhoja traditioita ja henkistä perintöä sukupolvelta toiselle. Pyhiinvaeltajat tulevat luostariin etsimään mielenrauhaa ja henkistä kasvua, sukeltamaan ortodoksiseen uskonelämään ja kokemaan yhteisöllisyyttä. Ortodoksinen kirkko ja sen juuret ovat syvällä suomalaisessa maisemassa, mikä näkyy Valamon luostarin suosiossa ja sen erityislaatuisessa asemassa hengellisessä maailmassa.

Luostarielämää kuvina – Valamon historiallinen perintö

Valamon luostariin liittyy lukuisia tarinoita, legendat ja historialliset tapahtumat, jotka ovat osa ortodoksisen kulttuurin rikasta kudosta. Luostarin elämä kuvina esittelee niin arkista rukousta, työntekoa ja yhteisön askareita. Se tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen menneeseen aikaan, jolloin luostari vielä toimi Karjalassa, ennen uudelleensijoittamista nykyiselle paikalleen Heinävedelle. Kuvallinen matka Valamon historialliseen perintöön on ikkuna ortodoksiseen sieluun ja suomalaiseen identiteettiin.

Kolmen Valtakunnan Rajapyykki – Rajojen Yhtymäkohta

Kolmen valtakunnan rajapyykki

Kilpisjärvellä, pohjoisimman Suomen erämaissa, sijaitsee paikka, jossa kolme valtiota – Suomi, Ruotsi ja Norja – kohtaavat historiallisen rajapyykin muodossa. Kolmen valtakunnan rajapyykki symboloi rauhanomaista rinnakkaiseloa ja maiden välistä yhteenkuuluvuutta. Tämä rajapyykki ei ainoastaan merkitse valtioiden rajoja, vaan se on myös kiehtova määränpää matkailijoille ja historiasta kiinnostuneille.

Rajapyykin sijainti Kilpisjärven luonnonkauniissa maisemissa tarjoaa unohtumattomia näkymiä ja ainutlaatuisen kosketuksen Suomen historiassa vaikuttaneisiin voimavaroihin. Alueen maankäyttö on vuosisatojen saatossa muokannut pohjoisen alueidemme rajamaita, ja historialliset rajat ilmaisevat muuttuvan maailman dynamiikkaa ja ihmisyhteisöjen vuorovaikutusta.

 • Betonista valettu rajapyykki on muistomerkki vuodelta 1926, jonka rakenne juhlistaa rauhaa ja vakautta.
 • Kesäisin Kolmen valtakunnan rajapyykki on saavutettavissa Malla-laivalla Koltalahteen, jonka jälkeen matkaa jatketaan patikoimalla.
 • Alueen lumoava erämaaluonto tarjoaa vaellusreittejä niin päiväretkeilijöille kuin kokeneemmillekin retkeilijöille.

Kolmen valtakunnan rajapyykin äärellä jokainen voi pysähtyä ja pohtia niitä lukemattomia tarinoita ja historiallisia tapahtumia, jotka ovat muovanneet pohjoiskalottimme rajoja. Tämä paikka muistuttaa, kuinka risteyksiin kokoontuneet kulttuuriset ja poliittiset virtaukset ovat osa laajempaa tarinaamme, yhdistäen meitä yli rajojen.

Kiikunlähde Hollolassa – Suomen Oma Trooppinen Paratiisi

Hollolan trooppinen lähde Kiikunlähde

Hollolan Kiikunlähde on tarunhohtoinen luonnonihme, joka vedenväriltään muistuttaa kaukaisia trooppisia keitaita. Tämä luontokohde houkuttelee vuosittain tuhansia matkailijoita ihailemaan sen kristallinkirkkaita vesimassoja ja ainutlaatuisen turkoosia sävyä. Kiikunlähteen kaltaiset kohteet ovat kasvattaneet luontomatkailun suosiota Suomessa tarjoten samalla henkeäsalpaavan paikan rauhoittumiseen ja luonnosta nauttimiseen.

Luontomatkailun suosion kasvattaminen

Kiikunlähde on loistava esimerkki siitä, kuinka ainutlaatuiset luonnonnähtävyydet voivat elävöittää paikallista matkailua. Hollolan trooppinen lähde kutsuu luontomatkailun ystäviä tutustumaan Suomen upeaan vesiperintöön. Samalla Kiikunlähde tarjoaa mahdollisuuden yhdistää virkistäytyminen ja oppiminen, sillä alueelta löytyy paljon tietoa lähteen merkityksestä ja sen ekosysteemin monimuotoisuudesta.

Lähteen ekosysteemi ja sen herkkyys

Kiikunlähde ei ole ainoastaan kaunis katsella, vaan myös ekologisesti arvokas. Sen lähteiden kirkasvetiset altaat ovat kodin monille vesikasveille ja -eläimille, jotka ovat sopeutuneet elämään herkässä ekosysteemissä. Suojellaksemme Hollolan luonnon helmeä on tärkeää huomioida sen haavoittuvuus ja varmistaa, että retkeily ja luontomatkailu tapahtuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Suomen Unohdetut Historialliset Paikat – Matti Meikäläisen Tutkimusmatkat

Suomi on maantieteellisten rajojensa sisällä säilyttänyt kiehtovan historian kerrostumia, joita harvoin tuodaan esille valokeilaan. Tutkija Matti Meikäläisen omistautuminen historiallisten kohteiden tutkimukselle on paljastanut maamme maisemaan kätketyt muinaiset rituaalipaikat ja ajan hammas säästämät salaisuudet. Meikäläisen matkat muinaisille rituaalipaikoille ovat avanneet uuden oven menneisyyden maailmaan, joka puhuttelee tutkijoita ja historiasta kiinnostuneita suomalaisia.

Muinaiset rituaalipaikat Suomessa ja niiden tarinat

Muinaiset rituaalipaikat Suomessa kertovat tarinaa aikansa ihmisten uskomuksista ja elämäntavoista, jotka ovat usein jääneet unholaan. Paikat kuten esimerkiksi seidat ja hiidenkiukaat ovat eläviä muistomerkkejä menneisyyden matkoista, joilla esivanhempamme harjoittivat uskonnollisia rituaaleja ja palvoivat luonnonvoimia. Meikäläisen tutkimustyö valottaa näiden kohteiden merkitystä ja avaa ovia ymmärtääksemme syvemmin kulttuurista perimäämme.

Henkilökohtainen kokemus historiallisten kohteiden tutkimisesta

Matti Meikäläisen intiimi suhde tutkimuskohteisiin tuo persoonallisen ulottuvuuden historiallisten paikkojen tutkimukseen. Meikäläisen kertomukset ja kokemukset rikastuttavat tieteellistä tietoa aidolla uteliaisuudella ja omakohtaisilla huomioilla, jotka tekevät historiasta elävän ja vaikuttavan. Menneisyyden matkojen kautta hän johdattaa lukijat kohtaamaan menneet kulttuurit ja niiden tarinat, jotka vielä huokuvat elämäänsä nykypäivän Suomen maisemassa.

Lue myös

suomalainen kalakulttuuri

Suomalainen Kalakulttuuri – Perinteestä Nykypäivään

Suomalaisen yhteiskunnan sydämessä sykkii vahva yhteys vesistöihimme ja niihin liittyviin perinteisiin. Erityinen asema tässä yhteydessä …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *